NARUČIVANJE

Roba se naručuje preko elektronskog obrasca. Web shop je uvijek otvoren za naručivanje i ne postoji radno vrijeme za narudžbe. Narudžbe se obrađuju radnim danom od 08:00 h do 16:00 h. Kupac treba ispuniti formu za narudžbu i kliknuti Naruči.

 1. korak: na internetskoj stranici odabrati vrstu proizvoda i klinkuti Naruči.
 2. korak: kupac u formu upisuje svoje ime i mail adresu na koju će biti obaviješten o podacima za uplatu.
 3. korak: ako je narudžba uspješno izvršena, kupcu će se na internetskoj strani ispisati tekst ‘Hvala na vašoj narudžbi’. Uz to se kupac obavještava da će na adresu elektronske pošte koju je unio u obrazac primiti poruku s detaljima narudžbe.
 4. korak: nakon uspješne uplate ako proizvod nije na zalihama priprema se za izradu.

Cedulja se obvezuje isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama. Ukoliko Cedulja nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktirati će kupca robe telefonski ili e-mailom. Svi ostali naručeni proizvodi biti će isporučeni.

CIJENA I DOSTAVA

Cijene su maloprodajne, izražene u Eurima. Proizvod će biti dostavljen u roku od 20 dana otkad smo zaprimili Vašu narudžbu, ako je dostupan. Dostava je uključena u cijenu proizvoda i ne naplaćuje se dodatno.

Dostava u druge države Europske Unije naplaćuje se kao ”Međunarodna dostava” te se njena cijena može promijeniti ovisno o naručenim proizvodima (težina proizvoda, količina proizvoda i slično). Ako se cijena promjeni, kontaktirat će Vas naši prodajni agenti te će Vas obavijestiti o novim troškovima dostave. Ako ne pristajete na nove troškove dostave (ako budu postojali) nažalost nećemo moći isporučiti Vašu narudžbu.

NAČN PLAĆANJA

Uplata na transakcijski račun.

ODUSTAJANJE OD NARUDŽBE

Imate pravo odustati od narudžbe ako nas obavijestite, u roku od 3 dana za proizvode koji nisu personalizirani, telefonski na broj +385 98 186 7770 ili e-poštom na adresu [email protected]. Ako ste odustali od narudžbe kad je paket već poslan, niste ga dužni preuzeti.

NEMOGUĆNOST ISPORUKE OD STRANE PRODAVATELJA

U slučaju nemogućnosti isporuke proizvoda od strane prodavatelja zbog toga što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, prodavatelj će pismeno obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke.

Odluči li se potrošač otkazati narudžbu prodavatelj će kupcu vratiti uplaćen novac što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana.

NEMOGUĆNOST ISPORUKE OD STRANE PRODAVATELJA U SLUČAJEVIMA AKCIJE I VELIKE POTRAŽNJE PROIZVODA

U slučaju velikih akcija i posebnih ponuda kada je velika potražnja proizvoda, prodavatelj će zbog nemogućnosti isporuke proizvoda od strane prodavatelja zbog toga što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača pismeno obavijestiti kupca o otkazivanju narudžbe i nemogućnosti sklapanja ugovora/konačnog zaključivanja kupnje.

To su slučajevi u kojima je kupac izvršio /predao narudžbu, ali nije izvršio uplatu i nije napravljena potvrda kupovine/sklapanje ugovora od strane prodavatelja, kao i u slučaju kada je kupac odabrao plaćanje uplatom na transakcijski račun.

RASKID UGOVORA

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovog Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i/ili adresu elektroničke pošte, a možete i koristiti i OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA (Članak 33 Zakon o zaštiti potrošača). Rok od 14 dana teče od trenutka kad ste zaprimili proizvode zajedno s obrascem za jednostrani raskid ugovora.

Obrazac možete poslati i elektroničkim putem našoj Službi za korisnike na e-adresu [email protected].
Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor u određenom roku, po čl. 76 Zakona o zaštiti potrošača, trgovac je dužan, najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač platio na temelju Ugovora. Povrat novaca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Drugi način je moguć ako je obostrano prihvatljiv. Nećete snositi nikakve dodatne troškove u odnosu na povrat. Povrat možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena i nakon što utvrdimo njezino stanje. Pošiljke s otkupninom ne preuzimamo.

Potrošač nema pravo na raskid ugovora ako je riječ o prodaji proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen – ako je izrađen isključivo po narudžbi.

POVRAT PROIZVODA

Povrat robe možete predati ili poslati na adresu:  CEDULJA, obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti i trgovinu, Čajkovčeva 6, 10090 Zagreb, Hrvatska bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

U slučaju raskida ugovora, potrošač je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu (članak 48, stavka 2, Zakon o zaštiti potrošača). Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Može se izvršiti povrat robe za proizvod koji nije bio korišten, te da je isti zapakiran sa svim dijelovima i dokumentacijom (važećim računom kao jedini dokaz kupnje).

REKLAMACIJA

Ako imate reklamaciju vezano za dostavljeni proizvod, molimo Vas da se javite pisanim putem na e-adresu [email protected]. Kupac je dužan čuvati račun.
Garantiramo da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama pravilno funkcionirati. U slučaju nedostataka obvezujemo se da ćemo izvršiti zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

PRIGOVORI

Pisane prigovore možete poslati poštom ili predati osobno na adresu CEDULJA, obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti i trgovinu, Čajkovčeva 6, 10090 Zagreb ili na e-adresu [email protected].

JAMSTVA

Cedulja ne daje nikakva jamstva ili jamstva točnosti informacija, niti prihvaćaju bilo kakvu štetu ili druge odgovornosti za pogreške ili propuste u sadržaju objavljene ponude.

KORIŠTENJE PROIZVODA

Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost i Cedulja ne snosi odgovornost za eventualno nastalu štetu u slučaju nepravilnog rukovanja i održavanja proizvoda.

ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

  Od 15. veljače diljem cijele Europske unije sporove vezane uz online kupnju imate pravo i mogućnost riješiti u svega nekoliko klikova na ovim stranicama. Europska komisija je za takvo rješavanje sporova osmislila platformu koja je dostupna svim građanima Europske unije.

  Platforma je namijenjena za alternativno (izvansudsko) rješavanje domaćih i prekograničnih sporova koji proizlaze iz ugovora o prodaji ili ugovora o uslugama između trgovaca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i potrošača s prebivalištem u Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: EU) u postupku pred tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova (u daljnjem tekstu: tijelima za ARPS) koja su ovlaštena provesti mirenje ili donijeti neobvezujuću ili obvezujuću odluku o sporu.

  Kada potrošači i trgovci podnesu prigovor, tijela za rješavanje sporova djelovat će kao posrednici između dviju strana u cilju rješavanja problema.
  Nakon što se postigne dogovor o tome tko će spor riješiti, platforma automatski prosljeđuje spor tom tijelu koje je dužno u roku od 90 dana riješiti spor u potpunosti preko Interneta.
  Internetska platforma za online alternativno rješavanje sporova od 15. veljače 2016. kao i svim građanima Europske unije dostupna vam je ovdje.

  SUDSTVO

  Ovi uvjeti korištenja će se ravnati i tumačiti sukladno hrvatskim zakonima, bez obzira na sukob sa zakonskim propisima. U svim pravnim sporovima koji mogu nastati iz Ugovora primjenjivat će se hrvatski zakoni. Nadalje, pristajete da ćete se podvrgnuti nadležnosti hrvatskih sudova, i da će svaka pravna radnja poduzeta s vaše strane, biti unutar isključive nadležnosti hrvatskih sudova. Propust od strane Cedulje da koristi prava ili odredbe ovih uvjeta i zahtjeva, neće predstavljati odricanje od istih. Ako mjerodavni sud smatra da je neki uvjet ili zahtjev nevaljan, strane se slažu da će sud nastojati dati stranama prihvatljivu zadovoljštinu sukladno odredbi, a ostale odredbe uvjeta i zahtjeva će ostati na snazi.

  Trebaš pomoć?

  Kontaktiraj nas na [email protected] za sva pitanja vezana o kupnji, dostavi ili povratu.